پنج‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1388
غریق

وزنه هایی سربی به پاهایم بسته ام

و فرو می روم

                 آرام

                     آرام

                        آرام

و می دانم

         غرق خواهم شد به زودی

                                     در این تنهایی!

  • ایمیل