یکشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1388
دلتنگی ۳

آسمان هم گویا با دلم سر سازش ندارد

من اما

گذر ابرها را می بینم

و میدانم روزی تمام خواهند شد

صبر را خوب می دانم...

  • ایمیل