دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1388
یک سال گذشت!

روزها را شمردم

و ماه ها را

امیدوارم به شمردن سال ها نرسد...

  • ایمیل