جمعه 23 مرداد‌ماه سال 1388
انتقام

یادت باشد

تمام اشک هایی که برای تو از چشمانم چکید را

باز پس خواهم گرفت...

  • ایمیل