چهارشنبه 8 مهر‌ماه سال 1388
پاسخ

آری

به افق خیره شو

دیر یا زود آفتا ب نیز خواهد آموخت که امدن هم آدابی دارد و رفتن

خواهد آموخت که زمان را نگه ندارد

خواهد آموخت که تا این حد زندگی

روز و شب را بازیچه خود نکند

آری أفتاب هم خواهد اموخت که روز یا شب تنها به دلخواه او نخواهد بود

یاد خواهد گرفت که به چشمان خیره نیز بنگرد

پس به آفتاب خیره بمان ...پی نوشت: پاسخ یک دوست به خیره (بهمن ۱۳۸۵)

  • ایمیل